Politica De Confidențialitate

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este o prioritate pentru noi, așa că o vă explicăm detaliat, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la dumneavoastră, cum le folosim, în ce scop le folosim, cât timp le stocăm și care sunt drepturile dumneavoastră în acest context.

Este important de menționat la ce ne referim când folosim expresia DATE PERSONALE – orice dată despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici Numele, orice Număr de Identificare, informații despre Localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

Legat de ACORD, în contextul colectării și folosirii datelor, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne puteți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauza, de la prima și până la ultima ta interacțiune cu acest site.

Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

  • Partenerilor noștri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”);
  • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru.

Protecția datelor dumneavoastră

Scopul nostru este livrarea de servicii specifice și detaliarea acestora prin intermediul acestui Website, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. Prin urmare, dorim să vă asiguram că siguranța datelor dumneavoastră este o prioritate pentru noi și că folosim aceste date pentru unicul scop de vă oferi informațiile necesare despre serviciile dorite și o experiență personalizată atât pe site-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne promovam produsele și serviciile (Facebook și Google).

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate).

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, județul/orașul în care vă aflați, adresa de e-mail și numărul de telefon precum și alte informații, după caz. Avem nevoie de aceste date pentru a vă putea oferi serviciile dorite. De asemenea, utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici pentru a urmări mișcările dumneavoastră pe site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugam să consultați secțiunea Cookie-uri .

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală).

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim.

Cum folosim datele dumneavoastră și care este temeiul juridic al prelucrării

Folosim datele dumneavoastră, doar dacă avem acordul, în mai multe feluri, în funcție de natura lor. Mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

Adresa de email

În cazul în care ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de email, o vom folosi pentru vă trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre de care sunteți interesat, dar și la articolele și resursele pe care le publicăm periodic pe acest site.

Prenumele și Numele

În cazul în care ne furnizați aceste informații, le vom șterge imediat după ce vă furnizam serviciile dorite, în raport cu legislația în vigoare.

Numărul de telefon

În cazul în care ne-ați furnizat Numărul de Telefon, folosim aceste date pentru a vă putea contacta rapid, în scopul informării cu privire la serviciile dorite.

Numele companiei

În cazul în care ne-ați furnizat numele companiei pentru care lucrați, sau pe care o administrați, folosim aceste date pentru a încheia contractul de parteneriat.

Datele de facturare

În cazul în care ne-ați furnizat datele de facturare (CNP, CUI, Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului, Adresa Sediului Firmei, Contul Bancar, Numele Băncii, Numele Reprezentantului Legal, Funcția Reprezentantului Legal), folosim aceste date pentru a încheia contractul de parteneriat .

Datele despre browser/IP/dispozitiv

În cazul în care ați fost de acord să colectăm detaliile despre Browser, IP, Dispozitiv, folosim aceste date pentru a determina cum folosiți site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informațiile pe care le căutați;

Concluzie

Am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să nu fiți obligat(ă) să ne furnizați niciun fel de date (totul e opțional), dar e bine de știut că fară ele e posibil ca anumite părți din site să nu funcționeze corect, să nu putem colabora, sau să nu vă putem anunța cu privire la serviciile din portofoliul nostru de care ați putea fi interesat(ă).

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru dispozitivele pe care navigați; pentru a îmbunătăți Website-ul noastru, inclusiv funcționalitatea acestuia, pentru a oferi un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-ul în siguranță.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom cere separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail afișate pe website.

Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, fiind deja partenerul nostru contractual, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionam relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Dacă sunteți partenerii noștri contractuali, avem nevoie să prelucrăm datele în următoarele scopuri:

În scopul furnizării de servicii și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, obligații legale care ne sunt impuse, și interesul nostru legitim.

Dacă sunteți utilizatori sau clienți, avem nevoie să prelucrăm datele în următoarele scopuri:

În scopul furnizării serviciilor dorite, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa de IP. Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii despre care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail sau prin SMS cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior. Daca sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fară consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Partajarea datelor personale

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele dumneavoastră către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

Singurele entități care au acces la datele utilizatorilor acestui site sunt persoaneje juridice sau furnizorii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fară de care nu ne-am putea desfășura activitatea și, în cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, instituțiile publice care aplică legea în Romania.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

Cât păstram datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstram aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. În cazul vizitatorilor sau clienților de pe website care solicită anumite servicii, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care vă furnizăm serviciile și informațiile dorite. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstram datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugam să ne contactati. Vă rugam să aveți în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fară a vă anunța în prealabil.

Emailuri

Cum procedați dacă nu doriți e-mailuri din partea noastră?

Prin trimiterea unui email către noi, în care să solicitați să nu mai primiți e-mailuri din partea noastră.
Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48h de la primire.

Drepturile dumneavoastră în contextul datelor

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dumneavoastră trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, puteți contacta echipa noastră de Relații cu Clienții.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs.

Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți ne contactați prin intermediul adresei de e-mail de pe site.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dumneavoastră datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră. cu caracter

personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing din partea noastră privind serviciile și produsele noastre și/sau ale partenerilor noștri, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau o parte dintre ele, printr-un simplu e-mail la adresa afișată pe website.
Pentru administrarea cookie-urilor și o mai bună înțelegere a ceea ce sunt acestea:

Doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe cu privire la natura acestora? Consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru pentru detalii complete în acest sens.

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail la adresa de e-mail afișată.

Vom face eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa WWW.DATAPROTECTION.RO.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactati echipa noastră de Relații cu Clienții pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării, lucru pe care îl vom face imediat la cererea dumneavoastră.

Dreptul de ștergere

Servicii Funerare Cristinik urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În acest context, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.

Cum ne puteți contacta

În cazul în care vă putem oferi orice fel de informații cu privire la produsele și serviciile noastre, sau la felul în care colectăm și utilizăm datele tale personale, vă rugam să ne trimiteți un email.